FOLLOW MIILOOK


東南歐


阿爾巴尼亞共和國,通稱阿爾巴尼亞,是一個位於歐洲東南部,巴爾幹半島西南部的國家。阿爾巴尼亞西隔亞得里亞海和奧特朗托海峽與義大利相望,南面則與希臘接壤,東臨北馬其頓,東北是科索沃,北接蒙特內哥羅。

阿爾巴尼亞深入探索

阿爾巴尼亞精選 R E C O M M E N D E D

與迷路合作 M I I L O O K' S S P O N S O R

合作提案.聯絡迷路


您可以透過以下連絡表單聯繫迷路,或直接email至[email protected]

  姓名:
  電話:
  email:
  網站:
  詢問主旨:
  詢問內容:

  地圖找文

  熱門標籤

  CLOSE

  合作提案.聯絡我們

  © 2019 MIILOOK.COM