FOLLOW MIILOOK


東南歐


安道爾侯國,也譯作安道拉親王國,中文通稱安道爾,為一袖珍國家,國土面積468平方公里。是西南歐的內陸親王國,位於庇里牛斯山脈東南部,毗鄰法國和西班牙。首都老安道爾。官方語言為加泰羅尼亞語,通用語言為西班牙語和法語。

安道爾深入探索

地圖找文

熱門標籤

CLOSE

合作提案.聯絡我們

© 2019 MIILOOK.COM